Cuộc thi khoa học – kĩ thuật cấp trường năm học 2023 – 2024

Cuộc thi khoa học – kĩ thuật cấp trường năm học 2023 – 2024

Lượt xem:

Thực hiện Công văn số 2676/SGDĐT-GDTrH ngày 08/9/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn tổ chức Cuộc thi khoa học kỹ thuật (KHKT) cấp thành phố học sinh trung học năm học 2023-2024; ngày 11/11/2023, trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến đã tổ chức cuộc thi khoa học – kĩ thuật cấp trường năm học 2023 – 2024. Khai mạc cuộc thi Ban... ...