Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
711/SGDĐT-KHTC 11/04/2023 Văn bản khác,
980/SGDĐT-QLCLGD 06/04/2023 Văn bản khác,
953/SGDĐT-GDTrh 05/04/2023 Văn bản khác,