HƯỚNG DẪN PHÚC KHẢO BÀI THI KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Việc phúc khảo bài thi, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2022 được thực hiện theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12/3/2021 (gọi tắt là Quy chế thi); Công văn số 1523/BGDĐT-QLCL ngày 19/4/2022 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Để giải quyết việc phúc khảo bài thi đúng thủ tục và thời gian, Sở hướng dẫn các trường, trung tâm GDTX nhận đơn và lập hồ sơ phúc khảo bài thi như sau:

  1. Điều kiện phúc khảo: Mọi thí sinh đều được nộp đơn đề nghị phúc khảo bài thi.
  2. Thủ tục: Thí sinh nộp đơn đề nghị phúc khảo bài thi (theo mẫu) tại các đơn vị, trường học nơi thu nhận hồ sơ Đăng ký dự thi.
  3. Lệ phí: Không.
  4. Thời gian nhận đơn phúc khảo: Từ ngày 24/7 đến 17 giờ 00 ngày 03/8/2022.
  5. Nhập dữ liệu phúc khảo

– Các đơn vị, trường học nhận đơn đề nghị phúc khảo bài thi/môn thi của thí sinh và nhập vào phần mềm quản lý thi của Bộ ngay sau khi nhận được đơn. Tuyệt đối không làm thất lạc hay nhập sót đơn, sót môn thi đề nghị phúc khảo của thí sinh.

– In bảng tổng hợp danh sách phúc khảo từ phần mềm quản lý thi, kiểm dò lại với đơn đề nghị cua thí sinh và nộp về Sở (phòng quản lý chất lượng giáo dục nhận tại phòng A217, trường THPT Phan Châu Trinh, 167 Lê Lợi, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) trong khoản thời gian từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 00 ngày 04/8/2022.

Nhận được Công văn này, Sở GDĐT đề nghị các đơn vị, trường học thông báo, hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi để thí sinh được phúc khảo bài thi/môn thi theo đúng quy chế thi./.