Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số:1278/SGDĐT-QLCLGD 10/05/2024 Công văn, CV
1278/SGDĐT-QLCLGD 01/04/2024 Thông báo chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025 tại các trường công lập và trung tâm GDTX
711/SGDĐT-KHTC 11/04/2023 Văn bản khác,
980/SGDĐT-QLCLGD 06/04/2023 Văn bản khác,
953/SGDĐT-GDTrh 05/04/2023 Văn bản khác,
648/QĐ-UBND 04/04/2023 Quyết định,