Các tình huống giao tiếp

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên tài nguyên Các tình huống giao tiếp
Loại tài nguyên Bài giảng điện tử, Tài liệu - Giáo trình,
Tên tập tin CC-TNH-HUNG-GIAO-TIP.doc
Loại tập tin application/msword
Dung lượng 204.5 kB
Ngày chia sẻ 10/10/2018
Lượt xem 1559
Lượt tải 52
Xem tài liệu Xem Online
Tải về

Các tình huống giao tiếp