Danh sách học sinh khối 10 năm học 2022-2023

Danh sách học sinh khối 10 năm học 2022-2023

Lượt xem:

...
Danh sách học sinh khối 6 năm học 2022-2023

Danh sách học sinh khối 6 năm học 2022-2023

Lượt xem:

...
HƯỚNG DẪN PHÚC KHẢO BÀI THI KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022

HƯỚNG DẪN PHÚC KHẢO BÀI THI KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022

Lượt xem:

Việc phúc khảo bài thi, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2022 được thực hiện theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12/3/2021 (gọi tắt là Quy chế thi); Công văn... ...
DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN LỚP 10 NĂM HỌC 2022-2023

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN LỚP 10 NĂM HỌC 2022-2023

Lượt xem:

...
KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2022-2023

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2022-2023

Lượt xem:

...
KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2022-2023

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2022-2023

Lượt xem:

...
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THÔNG TIN NHẬP HỌC LỚP 10 NĂM HỌC 2020-2021

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THÔNG TIN NHẬP HỌC LỚP 10 NĂM HỌC 2020-2021

Lượt xem:

Học sinh trúng tuyển vào lớp 10 Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến năm học 2020-2021 đăng kí thông tin theo mẫu dưới đây để xác định nhập học. Thời hạn đăng kí từ ngày 10/8 đến 16/8/2020 Link đăng kí thông tin nhập học:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFzOSRXukSeXi6kr0xgnt3GKpI2WLDMeY9dAbGuAyakc19jQ/viewform?vc=0&c=0&w=1 ...
Trang 1 / 212 »