Sinh hoạt chuyên đề “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một tấm gương sáng, một cuốn sách hay”

Sinh hoạt chuyên đề “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một tấm gương sáng, một cuốn sách hay”

Lượt xem:

Thực hiện chương trình công tác Đội năm học 2022 – 2023 của Liên đội Nguyễn Khuyến và nhằm tuyên dương những gương đội viên tiêu biểu trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi tại Liên đội. Vào tiết chào cờ ngày 31/10/2022, Liên đội Nguyễn Khuyến đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một tấm gương sáng, một cuốn sách... ...