HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC-NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2021-2022

HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC-NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2021-2022

Lượt xem:

Hôm nay, ngày 06 tháng 11 năm 2021, Trường THCS & THPT Nguyễn Khuyến tổ chức Hội nghị Viên chức-Người lao động năm học 2021-2022. Về dự với Hội nghị có Bà Phan Thị Thục Anh, Phó chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục thành phố Đà Nẵng, Ông Nguyễn Văn Trương, Trưởng ban Đại diện cha mẹ học sinh nhà trường năm học 2021-2022, cùng toàn thể giáo... ...