Thông báo danh sách thí sinh đủ điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025

Lượt xem:

Đọc bài viết

  1. Thông báo chung

2. Danh sách thí sinh đủ điểm chuẩn trúng tuyển NV 1

3. Danh sách thí sinh đủ điểm chuẩn trúng tuyển NV 2