THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THÔNG TIN NHẬP HỌC LỚP 10 NĂM HỌC 2020-2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Học sinh trúng tuyển vào lớp 10 Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến năm học 2020-2021 đăng kí thông tin theo mẫu dưới đây để xác định nhập học. Thời hạn đăng kí từ ngày 10/8 đến 16/8/2020

Link đăng kí thông tin nhập học:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFzOSRXukSeXi6kr0xgnt3GKpI2WLDMeY9dAbGuAyakc19jQ/viewform?vc=0&c=0&w=1