Lễ kết nạp đảng viên mới

Lượt xem:

Đọc bài viết

03Sáng ngày 23 tháng 12 năm 2023 vừa qua, Chi bộ Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến đã tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng Đỗ Thị Phương Nam. Tham dự lễ kết nạp đảng viên mới có sự tham dự của đông đủ các đồng chí đảng viên trong cấp ủy, chi bộ và quần chúng Đỗ Thị Phương Nam.

Toàn cảnh buổi Lễ kết nạp

Được vinh dự đứng vào hàng ngũ của đảng là kết quả của sự nỗ lực phấn đấu trong công tác của quần chúng Đỗ Thị Phương Nam. Được sự phát hiện, bồi dưỡng, dìu dắt của các đảng viên trong chi bộ, hôm nay quần chúng Đỗ Thị Phương Nam đã đủ điều kiện đứng vào hàng ngũ của đảng. Đây là niềm vui không chỉ của riêng cá nhân đồng chí mà còn là niềm phấn khởi của toàn thể Chi bộ khi có thêm thành viên mới, tăng cường thêm sức chiến đấu cho Chi bộ.

Đồng chí Nguyễn Văn Lộc, Phó Bí thư Chi bộ đọc quyết định kết nạp

Đồng chí Trần Thị Kim Vân, Bí thư Chi bộ trao quyết định kết nạp

Việc kết nạp quần chúng Đỗ Thị Phương Nam đánh dấu việc Chi bộ Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến trong nhiệm kì 2020-2025 đã tổ chức kết nạp vượt số lượng đảng viên kết nạp được trong nhiệm kì 2015-2020 (05 đồng chí); hoàn thành 60% chỉ tiêu của nhiệm kì 2020-2025.

Đồng chí Trần Thị Kim Vân, Bí thư Chi bộ phát biểu giao nhiệm vụ

Đồng chí Đỗ Thị Phương Nam tuyên thệ và nghe phát biểu giao nhiệm vụ

Trong năm năm 2023, Chi bộ Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến cũng đã giới thiệu 8 quần chúng ưu tú, trong đó có 3 quần chúng là học sinh lớp 12 để tham gia học lớp đối tượng đảng, chuẩn bị nguồn kết nạp đảng năm 2024. Chắc chắn, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Cấp ủy Chi bộ và Đảng ủy cấp trên, công tác phát triển đảng tại Chi bộ Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến trong nhiệm kì 2020 – 2025 sẽ đạt và vượt mục tiêu đề ra, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Cẩm Lệ lần thứ IV, nhiệm kì 2020 – 2025.

N.Q.Luật