Công đoàn Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến nhận Cờ Thi đua năm học 2022-2023 của Liên đoàn Lao động Thành phố

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng ngày 16/9/2023, tại Trường THPT Sơn Trà, Công đoàn ngành Giáo dục thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2022-2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2023-2024.
Tại Hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân đã vinh dự được, Liên đoàn Lao động Thành phố thành phố Đà Nẵng và Công đoàn ngành Giáo dục khen thưởng. Với những nỗ lực vượt bậc trong năm học 2022-2023; Nhiều tập thể và cá nhân của Công đoàn Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến đã được khen thưởng trong Hội nghị lần này.
Về tập thể:
– Công đoàn cơ sở Trường THCS&THPT Nguyễn Khuyến nhận Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua CN-VC-NLĐ và hoạt động công đoàn năm học 2022-2023 của Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng.
– Công đoàn cơ sở Trường THCS&THPT Nguyễn Khuyến nhận giấy khen Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh” năm học 2022-2023 của Công đoàn ngành Giáo dục.
– Tập thể Tổ công đoàn Năng khiếu nhận Giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2022-2023 của Công đoàn ngành Giáo dục.
Về cá nhân:
– Thầy giáo Ngô Văn Nuôi nhận Kỉ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” của Liên đoàn Lao động Thành phố Đà Nẵng.
-Thầy giáo Nguyễn Quốc Luật nhận giấy khen Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh” năm học 2022-2023 của Công đoàn ngành Giáo dục.
Xin chúc mừng các cá nhân và tập thể đã được khen thưởng.
Nguyễn Quốc Luật