HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2021 – 2022

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2021 – 2022

Lượt xem:

Thực hiện Hướng dẫn số 1083/SGDĐT-GDTrH ngày 05/05/2022 của Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng về việc tổ chức dạy học, ôn tập, hoàn thành kế hoạch giáo dục và báo cáo tổng kết năm học 2021-2022; Hôm nay, ngày 30 tháng 5 năm 2022, Trường THCS&THPT Nguyễn Khuyến tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2021-2022.            Toàn cảnh hội nghị Năm học... ...
CÔNG KHAI ĐIỀU CHỈNH PHÂN BỐ NGÂN SÁCH NĂM 2022

CÔNG KHAI ĐIỀU CHỈNH PHÂN BỐ NGÂN SÁCH NĂM 2022

Lượt xem:

  ...
Kế hoạch họp CMHS cuối năm học 2021-2022

Kế hoạch họp CMHS cuối năm học 2021-2022

Lượt xem:

...
Kế hoạch làm việc tuần 34

Kế hoạch làm việc tuần 34

Lượt xem:

...
Kế hoạch tổ chức Lễ tri ân, trưởng thành

Kế hoạch tổ chức Lễ tri ân, trưởng thành

Lượt xem:

...
Kế hoạch làm việc tuần 33

Kế hoạch làm việc tuần 33

Lượt xem:

...
Kế hoạch công tác tháng 5/2022

Kế hoạch công tác tháng 5/2022

Lượt xem:

...
Kế hoạch làm việc tuần 31 và 32

Kế hoạch làm việc tuần 31 và 32

Lượt xem:

...
Trang 1 / 212 »